تنها یک روز به افتتاح المپیک باقی مانده است

14 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک روز بیشتر به آغاز رسمی بازیهای المپیک ریو در برزیل باقی نمانده است. کاروانهای اغلب تیم های شرکت کننده در بازیها خود را به ریو رسانده اند و سرگرم آماده سازی برای این بازیها هستند.