بیشترین حضور زنان در تاریخ المپیک در ریو ۲۰۱۶

29 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۴۵ درصد ورزشکاران حاضر در سی و یکمین المپیک را، زنان تشکیل می دهند. این، بیشترین میزبان مشارکت زنان در تاریخ المپیک به شمار می آید. ورزش بانوان در تمامی کشورها به ویژه در بین مسلمانان البته، خالی از چالش نیست.