چرا هزینه های المپیک ریو از بازی های سوچی و لندن کمتر شده است

30 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزینه بازیهای المپیک در ریودو ژانیرو بین چهار و نیم و ۶ میلیارد دلار برآورد شده است، که به مراتب کمتر از هزینه بازیهای سوچی و لندن است. البته بخشی از این مبلغ برای پروژه های زیربنایی هزینه شده که انتظار می رود به عنوان میراث بازیهای المپیک در آن شهر باقی بماند.