گروه موسیقی آلی مورس

03 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سال های اخیر برنامه های استعداد یابی مانند AMERICAN IDOLو X FACTOR و VOICE برای هنرمندان جوان و نوپا زمینه خوبی برای مطرح شدن در دنیای موسیقی بوده است یکی از هنرمندان جوانی که با حضور در برنامه ی استعداد یابی X FACTORبریتانا به موفقیت دست یافت آلی مورس است. گزارش امید رهنورد