برگزاری جشن آبجوخوری "اکتبر" تحت تدابیر امنیتی در آلمان

27 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهر مونيخ آلمان بار ديگر خود را برای برگزاری جشن اکتبر آماده می کند. جشن اکتبر که منشاء برگزاری آن به سال ۱۸۱۰ برمی گردد، بزرگترين جشنوارۀ جهان است که هر سال با شرکت کارخانه های آبجوسازی معروف آلمان و حضور ميليون ها نفر انجام می گيرد.