نگرانی کشورهای صادر کننده نفت از کاهش ناگهانی قیمت نفت

25 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاهش ناگهانی قیمت نفت باعث نگرانی کشورهای صادر کننده نفت، به ویژه ایران و روسیه شده که تحت فشار تحریم های غرب نیز قرار دارند. برخی از تحلیل گران گفته اند که پیامدهای منفی حاصل از از سقوط نفت بیشتر از صدمات ناشی از تحریم های غرب است.