سقوط قیمت نفت استخراج نفت غیر متعارف را به چالش گرفته است

20 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سقوط قیمت نفت نه تنها اقتصاد بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت را به مخاطره انداخته، بلکه بسیاری از پروژه های چند میلیارد دلاری جدید استخراج نفت را متوقف ساخته است.