کاهش قیمت نفت برای دومین روز پیاپی

14 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش تولید نفت برنت دریای شمال، عراق، عربستان سعودی و ایران و ادامه نگرانی ازعرضه بیش از تقاضا در بازارهای نفتی جهان، روز سه شنبه باردیگر قیمت نفت را کاهش داد.