سازمان بین المللی انرژی: رقابت برای صدور نفت شدت می‌گیرد

27 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رقابت بین کشورهای عضو و غیرعضو اوپک بر سر داشتن سهم بیشتری از بازار از یک سو و اختلاف نظر در داخل اوپک، به ویژه بین ایران و عربستان از سوی دیگر، قیمت نفت را به پائین‌ترین سطح خود پس از بحران مالی و اقتصادی جهانی اخیر رسانده است.