کاهش قیمت نفت؛ چشم اندازی برای توقف توليد نفت نیست

16 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش های اقتصادی از تداوم کاهش بهای نفت در بازار های جهانی حکايت دارد. اين روند در حالی ادامه دارد که در ميان صادر کنندگان عمده نفت جهان، از جمله ايران چشم اندازی برای توقف توليد نفت وجود ندارد و موجودی نفت بازارهای جهانی به سطح اشباع رسيده است.