قیمت نفت بالا رفت

04 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

قیمت نفت پس از ریزشی سنگین در روزهای اخیر، روز سه شنبه، بالا رفت که برخی از تحلیل گران دلیل آنرا عمدتاً ناشی از کاهش نرخ اصلی بهره های بانکی در چین عنوان کرده اند.