قیمت نفت بالا رفت

04 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قیمت نفت پس از ریزشی سنگین در روزهای اخیر، روز سه شنبه، بالا رفت که برخی از تحلیل گران دلیل آنرا عمدتاً ناشی از کاهش نرخ اصلی بهره های بانکی در چین عنوان کرده اند.