قیمت نفت به پایین ترین نرخ در ۱۱ سال گذشته رسید

30 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قیمت نفت به پایین ترین نرخ خود در ۱۱ سال اخیر رسیده است. بسیاری از تحلیلگران، تولید بیش از تقاضا، نگرانی از کندی رشد اقتصادی جهان و لغو ممنوعیت صادرات نفت آمریکا را از عوامل تداوم سقوط قیمت نفت می دانند.