افزایش ذخایر آمریکا قیمت جهانی نفت را کاهش داد

12 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش میزان ذخایر نفت آمریکا،قیمت نفت را در بازار جهانی کاهش داد. سطح ذخایر نفت آمریکا روز پنجشنبه به بالاترین میزان در دو هفته اخیر رسید.