ابهام در مورد برگزاری نشست کشورهای تولید کننده نفت در مسکو

22 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشست کشورهای تولید کننده نفت، که قرار بود ده روز دیگر با هدف تصمیم گیری درباره نگه داشتن میزان تولید نفت در سطح ماه ژانویه در مسکو برگزار شود احتمالا برگزار نخواهد شد.