سقوط قیمت نفت و افزایش بیکاری

04 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سقوط قیمت نفت طی چند ماه گذشته صدها هزار نفر را بیکار، و سرمایه گذاری و انجام بسیاری از پروژه ها در صنعت نفت و گاز را منتفی کرده و یا به تأخیر انداخته است. برخی از تحلیل گران پیش بینی کرده اند که چنانچه قیمت در سطح بشکه ای ۵۰ دلار ثابت بماند، دستکم یک میلیون نفر بیکار خواهند شد