حسن روحانی در اجلاس سازمان همکاری اسلامی: ایران و عربستان مشکل هم نیستند

26 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اجلاس سران بیش از ۵۶ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول در جریان است. گفته می شود مسئله فلسطینی ها،جنگهای سوریه و یمن و منطقه نگرنو قره باغ آذربایجان در دستور کار هستند.اما تنش میان ایران و عربستان قبل از شروع اجلاس و غیبت چند رهبر عرب آغاز خوبی برای اجلاس نبوده است. گزارش گیتا آرین