کنوانسیون آزادی ایران ۲۰۱۸ برای تحقق حقوق بشر و دموکراسی در ایران

15 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کنوانسیون آزادی ایران ۲۰۱۸ برای تحقق حقوق بشر و دموکراسی در ایران، عنوان همایشی است که سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی از ساعاتی پیش در هتل گراند هایت شهر واشنگتن برگزار کرده است. گزارش فرهاد پولادی