حتمی بودن زلزله تهران

13 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر یوسف بزرگ نیا – رئیس مرکز پژوهش های زلزله شناسی دانشگاه برکلی: همه پژوهش ها نشانگر وقوع زمین لرزه تهران است، فرای آن بیست میلیون ایرانی ساکن خانه های ناایمن در برابر زمین لرزه آسیب پذیرند.