روابط جنسی در گزارش مرکز پژوهش های مجلس

30 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میزگرد افق با آزیتا ساعیان روانشناس، حسن یوسفی اشکوری دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانشگاه علامه طباطبائی، نماینده دوره اول مجلس و مهرداد درویش پور پژوهشگر جنسیت و مهاجرت، استاد جامعه شناس در دانشگاه سوئد