عراق در مرز تجزیه

29 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سيامک دهقانپور صدای آمريکا علی عونی عضو ارشد شورای رهبری حزب دموکرات کردستان عراق عرفان قانعی فرد نویسنده وپژوهشگر