دولت روحانی: برخورد سیاست خارجی و داخلى

09 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

افق سیامک دهقانپور صدای آمريکا جلیل روشندل مدیر بخش مطالعات امنیتی دانشگاه شرق کارولینای شمالی امیرحسین گنج بخش عضو موسس سازمان جمهوریخواهان ایران مهدی عربشاهی فعال سياسى