جنگ اسراییل و حماس: انتفاضه ی سوم؟

25 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق سیامک دهقانپور صدای آمريکا منشه امیر كارشناس امور خاورميانه فرهمند علیپور روزنامه نگار و کارشناس امور خاورمیانه