اسراییل و حماس: آتش بس های شکننده

07 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق سیامک دهقانپور صدای آمريکا دیوید منشری استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه تل آویو رضا تقی زاده کارشناس روابط بین الملل علی شاکری از بنیانگذاران کانون شهروندان در خدمت صلح دانشگاه کالیفرنیا