روسیه: الیگارش ها در برابر تندروها

09 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق سیامک دهقانپور صدای آمريکا رجب صفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کی یف