تردیدهای خامنه ای

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقی رحمانی فعال ملی مذهبی از پاریس: آقای خامنه ای میل به رهبری اسلام و درگیری با قدرتهای جهانی دارند؛ اما بنا به دلایل اقتصادی و منطقه ای، این سیاست با چالش روبروست و تجربه نشان داده که ذهنیت آقای خامنه ای مثل ذهنیت صدام یا قذافی نیست.