تهدید به قتل در دادگاه انقلاب

10 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیما صاحبی – همسر محمدجعفر پوینده: دو ماه پیش از قتل ها، همسرم پوینده همراه با اعضای کمیته برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان به دادگاه انقلاب احضار و تهدید شدند که دست از برگزاری مجمع عمومی بردارند وگرنه در خیابان ربوده شده و به قتل خواهند رسید.