سیاست صندوق بین المللی پول

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیامک شجاعی- اقتصاددان – نیوجرسی: اقتصاد کشوری که سود بانکی آن بالای ۱۹ درصد است و افرادی که با سپرده گذاری بانکی پرخوری و مفتخوری می کنند، با تئوری نئوکلاسیک نمی توان آن را سروسامان داد.