تعیین کننده های سلامت روان

29 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر شروین آثاری – روانپزشک - میشیگان: دسترسی به کار، میزان درآمد و بیمه که در شمار تعیین کننده های سلامت و افزاینده امید در فرد هستند و بسیاری از اینها توسط سیاست های کلان دولت ها تعیین می شوند.