ثبت رویدادها

06 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شپول عباسی – فیلمساز – واشنگتن: مستندسازی ثبت رویدادی ست که در واقع چینش و هماهنگ کردن صحنه ها، تصاویر و رویدادها در لحظاتی ست که به کمک ابزار آن را ثبت می کنید.