وفاداری بدنه رسانه ها به شهروندان

06 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهرام رفیع زاده – روزنامه نگار – تورنتو: بخشی از رسانه های نیمه مستقل به سمت دولت روحانی گرایش یافته و جلوی انتقادات از دولت را می گیرند؛ اما بدنه روزنامه نگاران همچنان به شهروندان وفادار مانده اند و تلاش سپاه و اطلاعات سرکوب همین بدنه است.