حق آموزش زبان مادری

28 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شاهد علوی- واشنگتن – فعال و پژوهشگر سیاسی کرد: اگر زبان مدرسه با زبان خانه متفاوت باشد، کودک دچار آسیب های روحی شده و کیفیت آموزشی اش نیز پایین می آید؛ زیرا کلاس درس اش همزمان کلاس آموزش زبان نیز هست.