مسئولیت رئیس جمهوری

28 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی – سوئد: گرچه حصر از زمان احمدی نژاد آغاز شد و رهبری مسئول است اما روحانی بعنوان مجری قانون اساسی مسئولیت رفع حصر را برعهده دارد.