مبهم بودن قانون در حوزه جرائم

14 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رویا برومند- فعال حقوق بشر- مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمان برومند: مبهم بودن جرائم به بازشدن دست مقامات برای تعریف جرم منجر شده و بخش بزرگی از شهروندان به دلایل مذهبی، عقیدتی، قومی یا صنفی که همسو با حاکمیت نبودند از این ناحیه زیان دیدند.