ادامه تهدید داعش

03 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا تقي زاده - كارشناس مسائل خاورميانه - گلاسكو - اسكاتلند: داعش همچنان یک تهدید جدی در منطقه ای با جمعیت هشت میلیونی ست و آمریکا هم هنوز از همه توانایی هایش برای سرکوب داعش بهره نگرفته است.