علل سیاسی نظامی تعویق سامانه موشکی

04 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا تقی زاده - کارشناس سیاسی – گلاسکو: اعلام به تعویق افتادن تحویل سامانه موشکی اس سیصد به ایران پس از دیدار وزیر دفاع ایران با پوتین، نه به دلیل مشکلات مالی بلکه می تواند زاییده علل سیاسی نظامی و مخالفت کشورهای رقیب منطقه ای مثل عربستان باشد