نگرانی از مجلس آینده

21 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا حقیقت نژاد - روزنامه نگار - استانبول: طرح نفوذ سیاسی بازتاب نگرانی های جناح تندرو حاکمیت از ترکیب آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان بسود دولت روحانی است.