اصلاح طلبان بازیگران عمده

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار – استانبول: بازیگران عمده سیاست داخلی ایران اصلاح طلبان هستند که پشتوانه مردمی روحانی اند. براین اساس رقابت اصلی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان است.