ضرر ساخت بمب بیش از نفع آن

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا قریشی– استاد کالج استاکتون نیوجرسی: اگرچه یک زمانی جمهوری اسلامی در پی ساخت بمب بود؛ اما از یک دوره ای این دولت پیگیر ساخت بمب نبوده؛ زیرا دریافته بود که ضررهای ساخت بمب از نفع آن بسیار بیشتر است.