اهمیت نگرش شاعرانه

06 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا دقتی– عکاس – سلیمانیه: هزاران نفر شاهد یک رویداد هستند. سند هم هستند؛ اما تنها یک جمله شعری شاملو «من درد مشترکم مرا فریاد کن» بر همه آن اسناد برتری می یابد.