اهميت عكاسی به روايت رضا دقتی

13 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا دقتی عكاس خبرنگار نامدار ايرانی در گفتگو با بهنود مكری درباره نقش و اهيت عكاسی در فعاليتهای بشردوستانه توضيحاتي داد.