فساد ساختاری

21 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا عالیجانی – روزنامه نگار – پاریس: یکی از دلایل انقلاب فساد بود؛  اما پس از انقلاب همین عامل نخست به صورت موردی در ساختار جمهوری اسلامی پدیدار و سپس به یک فساد ساختاری تبدیل شد.