بازتولید سلطنت در روحانیت

10 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا علیجانی - روزنامه نگار– پاریس: گرچه شکل سلطنتی حکومت در روحانیت پس از انقلاب بازتولید شد؛ اما هم تاثیر جامعه مدنی و هم قانون اساسی و هم ساختار واقعی قدرت مانع از تمرکز قدرت شده و حتا آزادیهای سیاسی هم بیشتر است اما سرکوب مخالفان هم بیشتر از گذشته است.