۶۰ درصد اقتصاد ایران

30 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا علیجانی - فعال ملی مذهبی – پاریس: پرونده هسته ای با زندگی روزمره مردم مرتبط بود. چون امروزه بین ۴۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد ایران خارج از اراده دولت است و تحت سلطه نهادهای بیت رهبری است.