حکومت ضدشادی

29 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسول نفیسی – جامعه شناس – واشنگتن: اگر به آمار ملت های شاد در جهان بنگریم متوجه می شویم که کشورهای پیشرفته ای مثل سویس یا سوئد در کنار کشورهای رو به رشدی مثل کوستاریکا در مقام بالا قرار دارند و ایران مقام صدم را دارد و این به دلیل وجود حکومت ضدشادی در ایران است.