چالش های امروزی: محیط زیست و فناوریها

27 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسول نفیسی – استاد دانشگاه: فلسفه اصولا مسئولیت پاسخ دهی به مشکلات را ندارد؛ بلکه به طرح پرسش پیرامون رابطه امروزی انسان با جامعه و طبیعت از جمله: محیط زیست و یا فناوریهای مدرن می پردازد.