پیام روسیه به آمریکا

31 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر رجب صفروف – رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر– مسکو: حضور نظامی روسیه حامل یک پیام به آمریکا و کشورهای عربی متحد آمریکاست که نمی توانید هر کاری که دلتان بخواهد انجام دهید. شما باید منافع دیگران از جمله روسیه را هم در نظر داشته باشید.