هشدار پوتین به غرب

09 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رجب صفروف – مرکز مطالعات ایران معاصر – مسکو: نیروهای غربی ضد داعش همه توانشان را برای سرکوب داعش بکار بردند؛ اما این نیرو فعالتر شد. برای همین پوتین به غرب هشدار داد اگر نتوانید، ما می آییم.