جهان ناظر رفتار حقوق بشری ایران

13 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رها بحرینی – پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین الملل – لندن: گزارش های حقوق بشری سازمان های بین المللی هشدار به مقام های ایران مبنی بر نظارت جهانی بر اعمال آنان است.