بی تدبیری دولت تدبیر

17 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیروز مجتهدزاده – استاد دانشگاه – لندن: اگر دولت روحانی که در مورد اعدام شیخ نمر بارها به عربستان هشدار داده بود، پس از اعدام وی با عربستان قطع رابطه می کرد، هم می توانست دست بالا را بگیرد و هم مانع از حمله اوباش به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران می شد.