نقش ایران در خزر پس از توافق اتمی

26 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیروز مجتهدزاده – لندن – کارشناس جغرافیای سیاسی: پس از توافق اتمی این امکان برای ایران فراهم شده تا بعنوان یک رقیب قدرتمند در برابر روسیه وارد بازار انتقال انرژی به اروپا شود و این خوشایند روسیه نیست.